Presentatie

Bouwen is geen eenvoudig proces.

Nieuwbouw wordt steeds complexer ontworpen. De gebruiker bepaalt meer en meer de structuur van het gebouw. Vroeger moest de gebruiker zich neerleggen bij de toenmalige structurele beperkingen.

Er worden meer en meer verschillende partijen betrokken tijdens het bouwprocédé: de bouwheer, de uiteindelijke gebruiker van het gebouw, de architect, de stabiliteitsingenieur, de technische ingenieur, de veiligheidscoördinator, de EPB-verantwoordelijke, de aannemers per specialiteit, ... .

Vele fouten worden gemaakt door een gebrek aan communicatie. Een goede en continue communicatie tussen de verschillende partijen is onmisbaar. Foutieve of verloren info zorgen voor vele problemen. De communicatiestroom moet optimaal zijn.

Continue evolutie in bouwtechniek vraagt een goede begeleiding voor de uitvoerders. Tussentijdse controles worden belangrijk.

Eén aanspreekpunt tijdens de uitvoering maakt het voor iedereen makkelijker. Aan wie moet je soms wat melden? Komt mijn vraag of bemerking bij de juiste persoon terecht? Allemaal de taak van de coördinator

Buiten de kwaliteit worden de planning en het halen van de opleveringsdatum meer en meer belangrijk. De coördinator volgt alles op. De aannemers weten perfect wanneer het hun beurt is om deel te nemen aan het bouwproces en wanneer ze klaar moeten zijn voor de volgende uitvoerder.

Het is belangrijk dat je op elk moment weet wat je gebouw gekost heeft en wat het gaat kosten op het einde van de rit. De coördinator rapporteert over de financiële evolutie van het project.