Diensten

Mogelijke partners: algemene aannemers, bouwpromotoren, projectontwikkelaars, particuliere bouwers en ontwerpbureaus

Welke projecten? Kleine en middelgrote projecten: woning-, villa- en appartementsbouw, industriebouw, handelszaken, openbare gebouwen, rusthuizen en scholen.

Taken: Aankoop: Opmaak van aankoopdossier
Prijsaanvragen van aannemers/leveranciers
Opmaak van prijsvergelijkingen
Onderhandeling met kandidaat-aannemers/leveranciers
Voorbereiding en opmaak van contracten/bestelbonnen
Afroep van materialen
Beheer van leveringsbonnen voor materialen
Nazicht van de vorderingsstaten van de onderaannemers
Nazicht van de facturatie van de onderaannemers/leveranciers
Werforganisatie: Continue communicatie en coördinatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces
Onthaal van de onderaannemers op de werf
Aanvragen van vergunningen (ingebruikname openbaar domein,...)
Technische opvolging: Opmeting van de bestaande toestand (voor verbouwingen)
Uitzetten van gebouwen (kleine projecten)
Opstellen van uitvoeringsdetails
Opmeting van materialen (deuren, tabletten, vloeren, ...)
Opmaak van uitvoeringsdossier per discipline
Overdracht van technische info aan uitvoerders
Uitwerken van technische problemen in overleg met alle betrokken partijen
Controle van geleverde materialen
Controle van werken in onderaanneming
Opmeting van artikels in vermoedelijke hoeveelheid
Financiële opvolging: Beheer van contact met opdrachtgever
Opmaak van verrekeningen (meerwerken) aan opdrachtgever
Opmaak van de maandelijkse vorderingsstaten
Opmaak van de eindrekening van het project
Administratieve opvolging: Bijwonen van werfvergaderingen met bouwteam
Contact met opdrachtgever, gebruiker van het gebouw, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator,...
Samenstellen as-builtdossier
Service en opvolging tijdens garantieperiode (tussen voorlopige en definitieve oplevering)
Klantenbegeleiding:
(woning en appartementen)
Startvergadering met klant
Opmaken van planning per appartement/woning
Begeleiding bij bezoeken aan de showrooms
Verzamelen van gegevens voor de keuze van de klant
Opvragen van nieuwe eenheidsprijzen volgens de keuze van de klant
Opstellen van verrekeningen
Opstellen van uitvoeringsdossiers voor de uitvoerder
Opmaak van uitvoeringstekeningen volgens de keuze van de klant (opmeten van tabletten, ...)
Opmaak van de bestelbon voor de uitvoerders volgens de keuze van de klant vloeren, ...)
Controle van de uitvoering op de werf
Bijsturen van de uitvoerders in verband met klantenkeuzes
Organiseren en bijwonen van de voorlopige oplevering
Opvolging van de opmerkingen en het verslag van de voorlopige oplevering
Organiseren en bijwonen van de definitieve oplevering
Opvolging van opmerkingen bij het verslag van de definitieve oplevering